Leucanthemum x superbum ‘Real Charmer’

Shasta Daisy